Histogram a Úrovně ve Photoshopu

V tomto návodu vám ukážeme co znamená histogram fotografie a jeho základní úpravu ve Phtotoshopu. Histogram je užitečná pomůcka nejen pro fotografy (zapnout si ho můžete už při focení na fotoaparátu), ale i pro grafiky, kteří mohou upravovat fotografie jednoduchým způsobem.

Definice histogramu  

Histogram je graf používaný ve fotografii, který umožňuje objektivně posoudit jasové kvality snímku. Laicky řečeno, jestli je snímek tmavý (podexponovaný), nebo světlý (přeexponovaný). Případně jestli má obraz ideální rozložení v celém spektru jasu.

Následující ukázková fotografie je typická pro méně kvalitní digitální fotoaparáty, které nedokáží zachytit velký rozsah jasu a fotografie působí „ploše“.

 Histogram je graf, znázorňující rozložení jasů v obraze – od nejtmavší (černé) po nejsvětlejší (bílou)

Fotografie a její histogram před úpravou

Fotografie je celkově bez kontrastu, ale histogram je správně umístěn ve střední části (neobsahuje příliš tmavé a světlé části).

To znamená, že tato fotografie je vhodná pro úpravu ve Photoshopu, protože můžeme jednoduše zvýšit rozsah jasu.

 

Fotografie a úprava histogramu pomocí funkce Úrovně

Nejjednodušší úpravou jak dosáhnout většího kontrastu (a rozsahu jasu) v uvedené fotografii je použití funkce Úrovně. Tu najdete ve Photoshopu v menu Obraz – Přizpůsobení – Úrovně.

Základní úpravou je posunout krajní posuvníky (pro černou a bílou) na kraje grafu – „na úpatí kopce“. Kopcem je myšlena černá plocha tvořená grafem. Viz obrázek vpravo.

Touto úpravou roztáhne Phtoshop rozsah jasu do celé šířky histogramu, místo původního rozsahu, který zabíral cca polovinu spektra.

Výsledná fotografie s upraveným histogramem

Pokud se o úpravě fotografií chcete dozvědět více, navštivte některý z našich kurzů.