Inkscape – nastavení velikosti stránky

V tomto návodu se naučíte jak změnit velikost stránky v Programu Inkscape. Ukážeme si jak nastavit výchozí jednotky, jak změnit formát stránky a jaké jsou výhody použití volby ohraničení nad kresbou. 

Otevřete program Inkscape,

a zvolte menu Soubor – Vlastnosti dokumentu. V dialogovém okně, které se otevře, můžete nastavovat velké množství parametrů pracovní plochy (stránky).

Mezi nejdůležitější volby patří: 

1, Zobrazovací jednotky 
pro webovou grafiku zvolte pixely (px), pro tištěnou grafiku doporučuji milimetry (mm)

2, Jednotky 
pro jednotky platí stejné pravidlo, jako v předchozím bodě

3, Velikost stránky
v uvedeném seznamu jsou uvedeny nejtypičtější (často používané) standardní rozměry, ten který potřebujete snadno zvolíte kliknutím myší

4, Vlastní velikost
pokud v seznamu nenajdete požadovaný formát stránky, můžete zadat jakýkoliv vlastní rozměr. Opět platí pravidlo pixelů a milimetrů

5, Orientace plátna
zvolte jestli se má stránka zobrazovat na šířku, nebo na výšku

6, Ohraničení nad kresbou
pokud je tato volba zaškrtnutá, okraje stránky budou vždy vidět. Pokud tuto volbu vypnete, budou nakreslené tvary okraj stránky zakrývat a práce bude výrazně komplikovanější.

Důležitá je volba jednotek dokumentu!

Pro webovou grafiku pracujte v pixelech (px), pro tištěnou grafiku vše zadávejte v milimetrech (mm)

 

Ukázka nastavení pro formát A4 na výšku, se zapnutou volbou Ohraničení nad kresbou.

Nastavení vlastností stránky se dá měnit kdykoliv v průběhu práce.

Ale změna formátu stránky nezmění velikost vložených objektů.

Popis možností

Výchozí jednotky doporučuji nastavit podle účelu, pro který budete svoji grafiku připravovat. Pokud vytváříte obrázek pro tisk, je vždy lepší nastavit jako jednotky milimetry.  V případě, že vytváříte grafiku pro web, pracujte s pixely.

Podobné je to i u velikosti stránky (Page size). V přednastavených hodnotách najdete většinu formátů papíru (v mm, pro tisk), i některé webové velikosti (v pixelech). Jak již víte, vektorovou grafiku je sice možné snadno zvětšit, nebo zmenšit, přesto doporučuji volit správnou velikost stránky již na začátku práce. Ušetříte si tím mnoho starostí při úpravách dokumentu.

Orientace stránky (Orientation) je nastavení, které vám umožňuje otočit stránku na výšku, nebo na šířku. V angličtině se formát na výšku označuje jako „Portrait“ – proto doslovný český překlad v Inkscape nabízí volbu Portrét. U formátu na šířku je původní anglické označení „Landscape“  – Krajina. 

Pokud jste si nevybrali z přednastavených velikostí, můžete zadat své vlastní rozměry pro šířku a výšku stránky.  Opět bych doporučil volit jednotky podle způsobu použití (tisk – mm, web – px).

Ve spodní části dialogového okna najdete tři zaškrtávací políčka. První z nich Zobrazovat ohraničení stránky, nechávejte vždy zapnuté. Touto volbou se zobrazí (nebo vypne) černá linka vyznačující stránku v pracovní ploše. Když neuvidíte jak je dokument velký, nemůžete vytvářet vhodné objekty.

Druhou volbu Okraj nad kresbou zapněte také. V případě, že je volba zapnutá, uvidíte vždy okraje stránky. A to i v případech, že nějaký nakreslený objekt bude okraj stránky překrývat. V opačném případě (pokud je volba vypnutá) nebude okraj stránky pod kreslenými objekty vidět.

U volby Zobrazit stín stránky záleží jen na vašem rozhodnutí, jestli chcete mít okolo papíru zobrazený stín či nikoliv.

 

Okno Vlastnosti dokumentu není nutné nijak potvrzovat, stačí celé okno zavřít křížek v pravém horním rohu.

Pokud se o programu Inkscape chcete dozvědět více, navštivte některý z našich kurzů.