Tvorba infografiky (grafu) v Illustratoru

Tento příklad z našeho kurzu Adobe Illustrator Vám ukáže jak lze jednoduše vytvořit koláčový graf. Na kurzu Adobe Illustrator si často ukazujeme jak vytvořit grafické prvky pro infografiku. Jednou z typických součástí infografiky jsou i hezky graficky zpracované grafy. Pokud chcete vytvořit zajímavý a neobvyklý koláčová graf, podívejte se na náš návod ukazující použití nástroje Polární mřížka pro tvorbu grafů.

Doporučený postup:

1, nástrojem Polární mřížka (Polar grid), vytvořte mřížku (počet výsečí lze nastavit kliknutím nástroj kamkoliv do stránky)
2, mřížku nechte označenou a znovu na ní klikněte nástrojem Plechovka živé malby (Paint Bucket Tool)
3, vyberte libovolnou barvu ze vzorníku a Plechovkou klikejte do jednotlivých výsečí
4, vraťte  se na nástroj Výběr, a vypněte obrys objektu (Tah)
5, pokud chcete můžete nástrojem Text doplnit popisky grafu
6, případně volbou Soubor – Umístit (File – Place), doplnit ikonu, nebo jiný obrázek

Více se o tvorbě infografiky naučíte na našem kurzu Illustratoru.