Úprava křivek v Inkscape

Dnešní návod ukazuje princip fungování křivek a bodů v programu Inkscape. K úpravě bodů na křivce využijete nástroj Úprava křivek na úrovni uzlů,  poté kliknete na uzel (bod) na křivce a zvolíte požadovanou úpravu. Uvedený postup je vhodný zejména pro spojování a rozdělování křivek, oceníte ho také při převodu čáry na oblouk a opačně.

Doporučený postup:

1, nakreslete křivku
2, zvolte nástroj Úprava křivek
3, označte bod, nebo segment křivky
4, použijte některou z výše uvedených funkcí

Více se o úpravě křivek můžete naučit na našem kurzu Inkscape.